Resistentie

Om misverstanden te voorkomen is het goed om duidelijk te hebben wat de term resistentie inhoud. Er bestaan verschillende soorten resistentie. Er is zo genaamde absolute resistentie en partiële resistentie in het geval van Botrytis en Fusarium resistentie is er sprake van partiële resistentie dat wil zeggen dat als de omstandigheden maar goed genoeg zijn voor de schimmels er uit eindelijk een infectie optreed. Simpel gezegd: ‘alles is ziek te krijgen als je de omstandigheden maar extreem genoeg maakt!’

In het geval van fusarium infectie zijn er verschillende omstandigheden die bepalend zijn of er een infectie in de bodem gaat plaats vinden. Te denken valt aan:

  1. Cultivar
  2. Hoeveelheid geïnfecteerde bollen in het plant materiaal
  3. De bodem temperatuur tijdens het planten
  4. De bodem temperatuur tijdens het rooien en vochtigheid van de grond

Het is alom bekend dat als tulpen gepeld zouden worden zonder nat gemaakt te worden voor het pellen met een pelmachine het percentage zure bollen te overzien valt. De praktijk is echter dat tulpen soms na het rooien eerst gespoeld worden en terug worden gedroogd. Daarna weer nat gemaakt worden en gepeld worden met behulp van een pelmachine. Al deze handelingen werken het uitbreken van Fusarium infecties in de hand.

Het infectie proces is complex en nog niet helemaal begrepen door de wetenschap maar er kan wel gezegd worden dat de volgende factoren een grote invloed kunnen hebben: cultivar, vocht, wondjes door mechanisatie, aanwezigheid van fusarium in de partij en verse lucht alle deze factoren spelen een cruciale rol in het gehele infectie proces.

Tulip Trade kan er alleen voor zorgen dat de rassen die op de markt komen een boven gemiddelde resistentie hebben. De andere factoren hebben de tulpen telers zelf in de hand.

Comments are closed.