Veredeling

Resistentie veredeling is ‘twee stappen vooruit en een achter uit’. De veredelaar doet zijn uiterste best om zaailingen te selecteren die een goede resistentie bezitten tegen de ziekte. Echter, zoveel (genetische) diversiteit als er binnen de tulpen zelf is, is deze er echter ook binnen de ziektes.

Een ziekte toets word om praktische redenen vaak maar gedaan met een aantal agressieve stammen. Maar deze stammen vertegenwoordigen niet de gehele genetische variatie. Zo kan het dus voorkomen dat er selecties worden gemaakt die later in het veld als nog vatbaar blijken. Of een ander fenomeen kan zich voordoen, door natuurlijke selectie kan er een nieuwe stam ontstaan die in staat is eerder resistente rassen te infecteren.

Men moet resistentie ook op een graduale schaal zien. Als veredelaar ben je altijd opzoek naar volledig resistente selecties. Alleen de moeilijkheid zit hem in het feit dat als men de ziekte druk te hoog maakt alles een keer vatbaar word. Daarom is het meenemen van controles cruciaal. Deze controles zijn rassen die in de praktijk hun resistentie/vatbaarheid over vele seizoenen hebben bewezen.

Tulip Trade zal daarom ook nooit beweren dat haar rassen honderd procent resistent zijn. Deze claim kan geen enkele veredelaar maken aangezien men niet de diversiteit aan verschillende schimmels nooit kan testen binnen een toets. Wel zegt Tulip Trade dat de selecties die uitgegeven worden boven gemiddeld presteren in de gedane toetsen. 

Comments are closed.